Aangifte sociale risico's

Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen. Dat zijn gebeurtenissen waardoor de sociale positie van werknemers wijzigt. Een typisch voorbeeld hiervan is het ontslag, maar ook de situatie waarin een werknemer langdurig ziek wordt.