Zich registreren bij de federale overheid

Bent u reeds geregistreerd? Beheer uw profiel online.

Wat kunt u doen? Hoe?
Zodra uw identiteit werd geverifieerd, kunt u: Identificeer u door middel van:
• uw contactgegevens raadplegen en aanpassen: e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal
• een authenticatiemiddel aanvragen (vb. federaal token)
• uw inloggegevens aanpassen: gebruikersnaam, paswoord
• het gebruik van uw inloggegevens blokkeren indien u frauduleus gebruik vreest (vb. diefstal van uw eID /E+ / Kids-ID)
• ofwel uw eID / E+ / Kids-ID
• ofwel uw federaal token en volg verder de instructies op het scherm.

U bent nog niet geregistreerd? U kunt dit meteen online doen!

Waarom? Hoe?
Het gebruik van talrijke online e-govdiensten kan alleen nadat uw identiteit met zekerheid bepaald werd. Om zich te kunnen authenticeren bij deze diensten, dient u zich vooraf te registreren op dit portaal. Vanaf dan hebt u toegang tot alle hierboven vermelde beheersfuncties. Identificeer u door middel van uw eID / E+ / Kids-ID en volg verder de instructies op het scherm.