Be-Alert: de overheid verwittigt u bij noodsituaties

Via BE-Alert waarschuwt de overheid u per sms bij een noodsituatie (overstroming, chemisch ongeval, brand in de buurt …). Wie gewaarschuwd is, kan de juiste reflexen aan de dag leggen en de specifieke aanbevelingen opvolgen.

Om van BE-Alert gebruik te maken hoeft u zich alleen in te schrijven.