E-griffie

E-griffie is een site van de federale overheidsdienst Justitie voor het elektronisch neerleggen van de oprichtingsakte van uw vereniging/onderneming.