Werkloosheidsdossier

De uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen (HVW of vakbonden) hebben toepassingen ontwikkeld waarmee u uw werkloosheidsdossier online kunt raadplegen.

Met die onlinediensten kunt u vooral de volgende gegevens inkijken:

  • uw persoonlijke gegevens 
  • de behandeling van uw uitkeringsaanvraag 
  • het bedrag van de uitkeringen
  • de datum waarop de uitkeringen worden uitbetaald

Om toegang te krijgen tot deze diensten moet u in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID).