De Europese raad

Verwar de Europese Raad niet met de Raad van de Europese Unie, noch met de Raad van Europa.

De Europese Raad die werd opgericht in 1974, brengt minstens twee keer per jaar de staatshoofden, regeringsleiders en de voorzitter van de Europese Commissie samen.

Dankzij het Verdrag van Lissabon dat op 1 december 2009 in werking trad, werd een Voorzitter van de Europese Raad gekozen met een mandaat van tweeënhalf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd. Deze functie die door de Belg Herman Van Rompuy wordt waargenomen, geeft de Europese Raad, die een volwaardige instelling wordt, meer zichtbaarheid en een meer permanent karakter. Hij vertegenwoordigt de EU op het internationale toneel.

De Europese Raad legt de algemene beleidslijnen vast en stuurt de ontwikkeling van de EU aan maar doet geen wetgevend werk.

De Europese Raad (waarvan de vergaderingen ook "Europese Top" worden genoemd) heeft op het gebied van algemeen beleid een aansturende en richtinggevende taak. Deze vergaderingen worden uitgebreid becommentarieerd en verslaan door de media.

  • Wetstraat 175
  • 1048 Brussel
Telefoon
  • 02 281 61 11