Samenstelling van de strategische beleidscel van Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit