Samenstelling van de strategische beleidscel van Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Regie der gebouwen en de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister