Samenstelling van de strategische beleidscel van Paul Van Tigchelt

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee