Goederentransport via het water

Ook via het Belgische scheepvaartnet worden goederen vervoerd. Diverse vaarregels moeten het verkeer in goede banen leiden. Net zoals u een rijbewijs voor een vrachtwagen nodig heeft, moet u een vaarbewijs hebben om een binnenschip te mogen besturen. Ook de bemanning van het vaartuig moet over de nodige documenten beschikken. Als u matroos wil worden, moet u daarvoor ook een examen afleggen.

Op de website van de FOD Mobiliteit vindt u alle informatie over de professionele binnenvaart en over de zeevaart.

De grote Belgische havens zijn:

Meer informatie over het transport van goederen via het water vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.