Wat verandert er op 1 januari 2018?

Belgische Technische Coöperatie wordt Enabel

Het vernieuwde Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) neemt een nieuwe start onder de naam ‘Enabel’. Het zal functioneren als een coördinerend en uitvoerend agentschap van het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

Meer informatie

 

Aanpassing van de transgenderwet

De procedure voor geslachtsverandering in akten van de burgerlijke stand werd vereenvoudigd. Voortaan behoort sterilisatie niet langer tot de verplichte voorwaarden. De medische voorwaarden voor voornaamsverandering en de mogelijkheid om zich te verzetten tegen een geslachtsverandering in de geboorteakte zijn ook opgeheven.

Meer informatie

 

Fraude met betaalnummers

Vanaf 1 januari geldt een nieuwe gedragscode voor telecomoperatoren die consumenten beter moet beschermen tegen fraude en misbruik met 070- of 090x-betaalnummers. De code legt eerst en vooral maximumprijzen vast en voorziet in een tariefvermelding voor oproepen hoger dan één euro per minuut. De telecomoperatoren maakten afspraken om gevallen van fraude en misbruik op te sporen en te beperken. De gedragscode werd ondertekend door Colt, Orange, Proximus, Telenet en Voo.

Meer informatie

 

Aanvraag uittreksels uit Centraal Strafregister bij gemeente

 

Alle Belgische gemeenten zijn voortaan aangesloten op het Centraal Strafregister en leveren uitsluitend uittreksels daaruit. Wie dit uittreksel nodig heeft vraagt het vanaf nu aan op de gemeente in plaats van bij de politie.

Meer informatie

 

Identiteitscontrole door luchtvaartmaatschappijen vlak voor het boarden

Sinds 1 januari moeten luchtvaartmaatschappijen de identiteit van elke passagier controleren aan de gate, vlak voordat ze aan boord gaan. De identiteitspapieren moeten vergeleken worden met de gegevens op de instapkaart. Deze verplichting geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen actief op de verschillende Belgische luchthavens.

 

Fietsvergoeding voor werknemers uitgebreid naar elektrische fietsen tot 45 km/u

Gebruikers van een elektrische fiets voor het woon-werkverkeer krijgen nu ook 0,23 euro per kilometer vergoed. Deze compensatie is vergelijkbaar met die voor gebruikers van een traditionele fiets. De vergoeding is fiscaal aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2018 voor het inkomen van 2017.

Meer informatie

 

Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel

De flexi-jobs in de horeca worden uitgebreid naar de detailhandel (bv. warenhuizen, bakkers, slagers en kappers), en zijn voortaan ook toegankelijk voor gepensioneerden. Iedereen die gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt heeft bij een andere werkgever kan in het systeem stappen, met uitzondering van zelfstandigen.

 

Verhoging van het minimumpensioen voor een loopbaan van 45 jaar

Het pensioenbedrag van personen met een minimumpensioen en een loopbaan van 45 jaar wordt verhoogd met 0,7 %. Het pensioenbedrag voor een alleenstaande bedraagt nu 1.220,92 euro per maand.

 

Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering

Zelfstandigen die ziek vallen hebben voortaan al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds in plaats van pas na één maand. Deze zogenaamde carensperiode geeft zowel zelfstandigen als hun meewerkende echtgenoten recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 

Belastingvrij spaarplafond gehalveerd

De fiscale vrijstelling van rente op de spaarboekjes daalt. De interesten op de spaarboekjes zijn in 2018 niet meer vrijgesteld van belastingen tot 1 880 euro per persoon, maar tot 960 euro.

 

Beurstaks stijgt opnieuw

De beurstaks op aandelen en obligaties gaat in 2018 opnieuw omhoog. De taks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent, die op obligaties wordt 0,12 in plaats van 0,09 procent.

 

40 tot 45 euro meer loon door taxshift

Met de taxshift stijgen de lonen van alle werknemers in België met 1,5 % tot 3 % in 2018, wat per maand neerkomt op een 40 à 45 euro extra. Andere wijzigingen zijn de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, de afschaffing van het belastingtarief van 30 procent en de verhoging van de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten.

Meer informatie