Wijziging van de wapenwet: nieuwe aangifteperiode

De wapenwet van 8 juni 2006 werd door de wet van 7 januari 2018 gewijzigd. Concreet betekent dit dat personen die hun wapens niet aangegeven hebben voor 31 oktober 2008 beroep kunnen doen op een nieuwe aangifteperiode. Tot 31 december 2018 kunnen zij hun situatie regulariseren en ervoor opteren om:

  • een vergunning aan te vragen
  • het wapen over te dragen
  • het wapen te laten neutraliseren
  • kosteloos afstand te doen van het wapen en het te laten vernietigen

De nieuwe aangifteperiode richt zich naast vuurwapens en munitie ook tot laders. Deze zullen niet langer vrij verkrijgbaar zijn en vanaf 1 januari 2019 onderworpen worden aan dezelfde regels die voor munitie gelden.

Meer informatie over de nieuwe aangifteperiode op de website van Justitie.