Wat verandert er op 1 januari 2019?

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de start van het nieuwe jaar samen met een aantal nieuwigheden of wijzigingen. Hieronder vindt u er enkele.

 

Kinderbijslag geregionaliseerd

Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd. Vanaf 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt op 1 januari 2020. U hoeft niets te doen. De betaling van uw kinderbijslag loopt gewoon door.

Meer informatie

 

Verlof voor pleegzorg- en adoptieouders

Pleegzorg- en adoptieouders krijgen voortaan recht op zes weken verlof per ouder wanneer ze een kind in hun gezin opvangen. Daar komt om de twee jaar nog een week bij, met maximaal vijf bijkomende weken tegen 2027.

Meer informatie

 

De prijs van een doktersbezoek stijgt

Een doktersbezoek wordt in 2019 een klein beetje duurder. De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier stijgen namelijk met 3,3 %.

Meer informatie

 

Standaard 60 euro voor tussenkomst 112-ambulance

Voortaan betaalt u als patiënt 60 euro voor een tussenkomst van een 112-ambulance. De patiënt komt op die manier niet meer voor verrassingen te staan, en ook administratief is het nieuwe facturatiesysteem een stuk eenvoudiger.

Meer informatie

 

Benzine- en dieselprijzen niet-geïndexeerd

De prijzen van benzine en diesel werden op 1 januari niet geïndexeerd. Deze brandstoffen zouden anders 1,5 cent duurder zijn geworden. De regering wil België hiermee positioneren op het Europees gemiddelde qua taxatie.

Meer informatie

 

Stijging nettolonen

De nettolonen zullen vanaf januari 2019 opnieuw stijgen na de inwerkingtreding van het laatste deel van de taxshift. Deze werd ingevoerd om de koopkracht van de werknemers te verhogen, gespreid over verschillende fasen van 2016 tot 2019, en om de jobcreatie te bevorderen door de sociale bijdragen te verlagen.

Meer informatie

 

Alle effectief gewerkte jaren tellen mee voor pensioen

Voor de berekening van de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, wordt rekening gehouden met alle gewerkte dagen, ook deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen. Indien u dus langer gewerkt heeft dan 45 jaar, kunt u voortaan genieten van een hoger pensioenbedrag.

Meer informatie

 

Aanvullend pensioen

Vanaf nu kunnen alle werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. De leeftijds- en anciënniteitscriteria worden geschrapt.

Meer informatie

 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe procedure voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen willen aanvragen wegens economische of financiële moeilijkheden. Er is ook een beroepsrecht ingevoerd.

Meer informatie

 

Amnestieperiode voor wapens zonder vergunning afgelopen

Op 31 december 2018 liep de amnestieperiode in het kader van de nieuwe wapenwetgeving af. Mensen in het bezit van een niet-vergund, vergunningsplichtig wapen konden tot die datum terecht bij de lokale politie om hun situatie te regulariseren.  

Meer informatie

 

Synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen

De verkoop van synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen aan particulieren is voortaan verboden.

Meer informatie

 

België zetelt tijdelijk in de Veiligheidsraad

Sinds 1 januari 2019 zetelt België voor een periode van twee jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. België wil een constructieve, betrouwbare en open partner zijn in de zoektocht naar gezamenlijke antwoorden op internationale vredes- en veiligheidsvraagstukken.

Meer informatie