Gratis eerste herinnering bij onbetaalde facturen

Tot voor kort leidde een herinnering voor een onbetaalde factuur al snel tot hoge aanmaningskosten. Vanaf 1 september 2023 is dit echter niet langer het geval.

De eerste herinnering die een onderneming naar een consument stuurt voor een onbetaalde factuur zal voortaan gratis zijn indien de overeenkomst op of na 1 september 2023 werd afgesloten. Er geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023 voor contracten afgesloten voor die datum. Opgelet: voor overeenkomsten met een regelmatige levering van goederen of diensten kunnen slechts drie gratis herinneringen per jaar worden verstuurd.

Na de eerste herinnering heeft u 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Indien de schuld na deze periode nog steeds niet is vereffend, kan de onderneming een tweede herinnering sturen. Onder bepaalde voorwaarden kan dan een forfaitaire vergoeding en/of een verwijlintrest in rekening worden gebracht. Dergelijke vergoedingen en intresten zijn wettelijk begrensd naargelang het bedrag van de schuld.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie.