Paul Van Tigchelt benoemd tot vice-eerste minister en minister van Justitie

De koning heeft op 22 oktober 2023 de heer Paul Van Tigchelt benoemd tot vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee. Hij vervangt de heer Vincent Van Quickenborne die de regering verlaat.

Consulteer de volledige samenstelling van de federale regering.