Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering

De federale regering Alexander De Croo.

 

Ministers

 

Alexander De Croo
Alexander De Croo
Eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

Pierre-Yves Dermagne
Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Sophie Wilmès
Sophie Wilmès
Vice-eersteminister en minister
 

Georges Gilkinet
Georges Gilkinet
Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Vincent Van Peteghem
Vincent Van Peteghem
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding

Frank Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Petra De Sutter
Petra De Sutter
Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,  Telecommunicatie en Post

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

David Clarinval
David Clarinval
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel

Karine Lalieux
Karine Lalieux
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Ludivine Dedonder
Ludivine Dedonder
Minister van Defensie
Zakia Khattabi
Zakia Khattabi
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
Annelies Verlinden
Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing 
Meryame Kitir
Meryame Kitir
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Tinne Van der Straeten
Tinne Van der Straeten
Minister van Energie

Staatssecretarissen

 

Thomas Dermine
Thomas Dermine
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
Mathieu Michel
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Regie der gebouwen en de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
Sarah Schlitz
Sarah Schlitz
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
Sammy Mahdi
Sammy Mahdi
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Eva De Bleeker
Eva De Bleeker
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee