Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering

De federale regering Charles Michel.

Ministers

 Charles Michel
De heer Charles Michel
Eerste minister

 

Koen Geens  
De heer Koen Geens
Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen

 Alexander De Croo
De heer Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking

  Didier Reynders
De heer Didier Reynders
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Pieter De Crem
De heer Pieter De Crem
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 

Maggie De Block 
Mevrouw Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
  
Daniel Bacquelaine
De heer Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen

 
Marie-Christine Marghem
Mevrouw Marie Christine Marghem
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
 Sophie Wilmès
Mevrouw Sophie Wilmès
Minister van Begroting en van Ambtenaren­zaken, belast met de Nationale Loterij en Weten­schaps­beleid
 
François Bellot
De heer François Bellot
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De heer Denis Ducarme
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

 Philippe De Backer
De heer Philippe De Backer
Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. 
 Kris Peeters 
De heer Wouter Beke
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking