U bent hier

Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering

De federale regering Charles Michel.

 

Ministers

 

 
 Charles Michel
De heer Charles Michel
Eerste minister
Kris Peeters 
De heer Kris Peeters
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Jan Jambon 
De heer Jan Jambon
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
Alexander De Croo  
De heer Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Didier Reynders 
De heer Didier Reynders
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Koen Geens  
De heer Koen Geens
Minister van Justitie 
Maggie De Block 
Mevrouw Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Daniel Bacquelaine
De heer Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen
Johan Van Overtveldt 
De heer Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude
Marie-Christine Marghem
Mevrouw Marie Christine Marghem
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 

Sophie Wilmès
Mevrouw Sophie Wilmès
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 

 François Bellot
De heer François Bellot
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 
De heer Denis Ducarme
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Sander Loones
De heer Sander Loones
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

 


 

Staatssecretarissen

Pieter De Crem
De heer Pieter De Crem
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
Theo Francken 
De heer Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Philippe De Backer
De heer Philippe De Backer
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
Mevrouw Zuhal Demir
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid,  belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken