Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering

De federale regering Alexander De Croo.

 

Ministers

 

Alexander De Croo
Alexander De Croo
Eerste minister

Pierre-Yves Dermagne
Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

David Clarinval

David Clarinval
Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Georges Gilkinet
Georges Gilkinet
Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Vincent Van Peteghem
Vincent Van Peteghem
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij

Frank Vandenbroucke
Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Petra De Sutter
Petra De Sutter
Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,  Telecommunicatie en Post


Paul Van Tigchelt
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Karine Lalieux
Karine Lalieux
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Ludivine Dedonder

Ludivine Dedonder
Minister van Defensie

Zakia Khattabi
Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Annelies Verlinden

Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Tinne Van der Straeten

Tinne Van der Straeten
Minister van Energie

Hadja Lahbib

Hadja Lahbib
Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen
 

Caroline Gennez

Caroline Gennez
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Staatssecretarissen

 

Thomas Dermine
Thomas Dermine
Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
Mathieu Michel
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister
Nicole de Moor
Nicole de Moor
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Alexia Bertrand

Alexia Bertrand
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee

Marie-Colline Leroy

Marie-Colline Leroy 
Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten