Nicole de Moor

 

 

 

 

© BelgaImage 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

 

Bevoegdheden

  • Asiel en Migratie: FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Vreemdelingenzaken)
  • voogdij over:
    • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
    • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
    • Fedasil
    • Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (MYRIA)