Het federaal parlement

Het federaal parlement bestaat in België uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de 150 volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht. Op vlak van talen is de Kamer samengesteld uit 88 Nederlandstaligen en 62 Franstaligen. 41 % van de volksvertegenwoordigers is vrouw.

De parlementaire infofiches op de website van de Kamer bieden meer informatie over de verkiezingen, de samenstelling, de organen, de werking, de bevoegdheden en de beleidscontrole van de Kamer.

Samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Volg live de plenaire vergaderingen van de Kamer

Bezoek de Kamer

Senaat

Sinds 25 mei 2014 is de Senaat grondig veranderd door de zesde staatshervorming en is een niet-permanente assemblee geworden. Hij wordt ook Assemblee van de Deelstaten genoemd. De senatoren worden niet rechtstreeks verkozen en er zijn geen senatoren van rechtswege meer.

 De Senaat telt 60 leden. 50 senatoren worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten onder hun leden. De groep bestaat uit 29 leden van het Vlaams Parlement,  10 van het Parlement van de Franse Gemeenschap, 8 van het Parlement van het Waalse Gewest, 2 van de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De overige 10 senatoren zijn gecoöpteerd op basis van de verkiezingsresultaten.

Samenstelling van de Senaat
 
Volg de vergaderingen van de Senaat online

Bezoek de Senaat 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten