U bent hier

Democratie

België is een democratie. De Belgische staat wordt geleid door volksvertegenwoordigers die het volk zelf kiest.

Een democratie steunt op een aantal pijlers. Ze eerbiedigt het principe van de rechtsstaat en er gelden vrijheidsrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. Wetgeving en rechtspraak zijn essentieel. Een democratisch land houdt vrije verkiezingen waarbij de burgers kunnen kiezen voor verscheidene partijen. De inwoners genieten van sociale en sociaal-economische rechten, maar hebben ook plichten.

Net als andere democratische landen, steunt ook de Belgische democratie op deze pijlers. In België geldt daarenboven de scheiding der machten. De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht zijn gescheiden en controleren elkaar.

De Belgische burgers hebben een controlemogelijkheid over hun verkozenen omdat er  op een regelmatige basis verkiezingen zijn. Het stemrecht is algemeen en verplicht. De vertegenwoordigers die door het volk verkozen werden zijn in België gegroepeerd in een aantal politieke partijen. De vertegenwoordigers zetelen in parlementen wat België tot een parlementaire democratie maakt.

De rubriek 'Democratie' geeft toegang tot informatie over enkele pijlers en essentiële elementen van de Belgische democratie.