De gemeenschappen

Naast de drie gewesten telt de federale staat drie gemeenschappen. Men gaat daarbij uit van de "taal". We spreken dus over de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.