De gemeenschappen

Naast de drie gewesten telt de federale staat drie gemeenschappen. Men gaat daarbij uit van de "taal". We spreken over de Vlaamse (Nederlandstalig), de Franse (Franstalig) en de Duitstalige Gemeenschap.