De gewesten

Naast de federale staat en de gemeenschappen staan de gewesten.

Er zijn drie gewesten. De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

De gewesten hebben dus ook wetgevende en uitvoerende organen, die men het gewestparlement en de gewestregering noemt.

Vergeet ten slotte niet dat in Vlaanderen de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen zijn samengesmolten. In Vlaanderen heeft men dus één parlement en één regering.