Het Waalse Gewest

Het Waalse Gewest heeft een wetgevende vergadering, het Waals parlement dat 75 leden telt die rechtstreeks verkozen zijn bij algemeen stemrecht voor een duur van vijf jaar.

De leden van het Waals parlement stemmen over de decreten. Dat zijn de wetten van het gewest. Zij oefenen ook controle uit op de regering van het Waalse Gewest, ook wel Waalse Gewestregering genoemd.

De 75 verkozenen van het Waals parlement zetelen, zoals reeds werd aangestipt, eveneens in het parlement van de Franse Gemeenschap, samen met 19 Franstalige verkozenen van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De uitvoerende macht berust bij de Waalse Gewestregering. Ze is samengesteld uit maximaal negen ministers, de minister-voorzitter inbegrepen. Deze ministers kunnen ook minister zijn in de Franse Gemeenschapsregering.

De andere gewesten van ons land zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse gewest.

Zowel het parlement als het ministerie van het Waalse Gewest beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.


Samenstelling van de Waalse Gewestregering (fr)

Samenstelling van het Waals parlement (fr)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten