Vincent Van Peteghem

 

 

 

 


Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Bevoegdheden

  • FOD Financiën
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  • gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Buitenlandse Handel: Delcredere
  • gezamenlijke bevoegdheid met minister van Binnenlandse Zaken : NV ASTRID
  • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Pensioenen en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming (protocol af te sluiten) : Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
  • Nationale Loterij

Beleidsorganen en secretariaat

Raadpleeg de samenstelling van de strategische beleidscel van Vice-eersteminister en minister Vincent Van Peteghem.

Raadpleeg de samenstelling van de beleidsorganen van de federale regeringsleden.