Vincent Van PeteghemGeboortedatum: 28/10/1980
Geboorteplaats: Gent

 

Functie: Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding

 

Bevoegdheden

  • FOD Financiën
  • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
  • gezamenlijke voogdij met de minister van Economie en de minister van Buitenlandse Handel: Delcredere
  • gezamenlijke bevoegdheid met minister van Binnenlandse Zaken : NV ASTRID
  • gezamenlijke bevoegdheid met de minister van Economie, de minister van Pensioenen en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming (protocol af te sluiten) : Financial Services and Markets Authority (FSMA)
  • voorzitterschap Ministerieel Comité en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

    Beleidsorganen en secretariaat

    Raadpleeg hier de samenstelling van de beleidsorganen van de federale regeringsleden.