Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Bevoegdheden

 • FOD Mobiliteit, met uitzondering van :
  • maritieme mobiliteit
  • Directie Vervoerinfrastructuur, wat het beheer van Beliris betreft
  • beleid ten aanzien van het spoorsysteem:
   • gezag over Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
   • gezag over de hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor
   • bevoegdheid voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming
  • Regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer: bevoegdheid inzake het toepassen van disciplinaire procedures ten aanzien van de Dienst Regulering van het spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
 • Skeyes
 • NMBS en Infrabel
 • zonder afbreuk te doen aan de functionele bevoegdheden van de betrokken ministers :
  • het verzekeren van de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de rechtsvorderingen, lopende en toekomstige, die verbonden zijn aan de N.V. SABENA
  • het uitoefenen van de rechten en bevoegdheden die verbonden zijn aan alle rechtstreekse en onrechtstreekse aandelen en participaties van de Federale Staat in de N.V. SABENA
 • bevoegdheden van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Kansengelijkheid en Diversiteit