De beleidsorganen van de regeringsleden

Met de Copernicushervorming van de administratie werd het 'kabinet', zoals het geheel van naaste medewerkers van een regeringslid vroeger werd genoemd, vervangen door een secretariaat en cellen die samen de beleidsorganen van het regeringslid vormen. De beleidsorganen zijn politiek van aard en maken geen deel uit van de administratie of van een federale overheidsdienst.

Een beleidsorgaan kan bestaan uit verschillende cellen, naargelang de positie van het regeringslid in de regering.

Cel Algemene Beleidscoördinatie en Cel Algemeen Beleid

De Cel Algemene Beleidscoördinatie en de Cel Algemeen Beleid omvatten raadgevers en medewerkers van respectievelijk de eerste minister en de vice-eerste minister . Ze zijn belast met de coördinatie, voorbereiding en evaluatie van het regeringsbeleid. Deze cellen volgen van nabij het beleid dat de diverse ministers voeren via de zogenaamde Werkgroepen Beleidscoördinatie (vroeger 'Interkabinettenwerkgroepen').

Beleidscel

De Beleidscel bestaat uit adviseurs die voorstellen uitwerken in nauw overleg met de beleidsuitvoerende diensten waarvoor een minister bevoegd is.

Secretariaat

Het Secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de minister. Het omvat woordvoerders, stafmedewerkers, de persoonlijke secretaris of secretaresse en uitvoerende medewerkers.

Raadpleeg hier de samenstelling van de beleidsorganen van de federale regeringsleden.

Raadpleeg de verdeling tussen vrouwen en mannen in de beleidsorganen van de federale regeringsleden.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten