Sensibiliseringscampagne over antimicrobiële resistentie

Het overmatig of foutief gebruik van antibiotica, antivirale middelen, antischimmelmiddelen of antiparasitica kan ervoor zorgen dat bacteriën resistent worden tegen deze medicatie. Dit fenomeen, dat bekend staat als antimicrobiële resistentie (AMR), vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van zowel mens als dier.

De FOD Volksgezondheid herlanceert daarom een campagne die niet alleen de consumenten/patiënten, maar ook professionals in de medische sector wil sensibiliseren. Het doel is om mensen te doen nadenken over hun gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder) en een dialoog te creëren tussen patiënten en hun arts, dierenarts, tandarts, of apotheker. Door te praten over antibiotica kunnen we immers streven naar een vermindering en verbetering van het gebruik van deze geneesmiddelen en resistentie bestrijden.

In dit kader werd de campagnewebsite praatoverantibiotica.be opgezet, die focust op vragen van mensen aan zorgprofessionals over het correct gebruik van antibiotica. Daarnaast vindt u er ook informatie over het nationale actieplan “One Health” en worden misverstanden rond het innemen van antibiotica opgehelderd.