ConsumerConnect: nieuwe perspectieven voor consumenten

De FOD Economie lanceert ConsumerConnect, een website om consumenten te informeren en te helpen bij hun interacties met ondernemingen. Het platform biedt een oplossing voor een breed scala aan problemen: van niet-ontvangen online aankopen tot misleidende praktijken en defecte producten. ConsumerConnect wil oplossingen bieden en consumenten wegwijs maken in hun rechten en plichten door concrete acties voor te stellen.

De site bestaat uit vier grote pijlers: gemakkelijkere toegang tot informatie over consumentenrechten, de mogelijkheid om dubieuze handelspraktijken te melden bij de Economische Inspectie, doorverwijzing naar ombudsdiensten om geschillen met ondernemingen op te lossen en een rechtstreeks communicatiekanaal met de FOD Economie voor eventuele vragen. In het kader van digitale inclusie zijn er in Brussel bovendien elektronische loketten beschikbaar die gepersonaliseerde hulp bieden.

Gebruikers kunnen ook een profiel aanmaken op ConsumerConnect om hun meldingen en de status van hun verzoeken op te volgen, al blijft de site toegankelijk zonder registratie. Dit initiatief is een belangrijke stap richting een betere relatie tussen consumenten en ondernemingen, door transparantie, eerlijkheid en respect voor consumentenrechten te bevorderen.

Raadpleeg de website consummerconnect.be