Federaal reductieplan biociden: resultaten van de openbare raadpleging 

Van 03/07/2022 tot en met 05/10/2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het federaal reductieplan voor biociden (FRPB).

Biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden of om goederen en materialen te beschermen. Het gebruik van biociden houdt echter ook risico’s in voor onze gezondheid en voor het milieu. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een reductieplan voor biociden ontwikkeld om de risico’s van deze producten voor de gezondheid en het milieu te verminderen.

In totaal ontving de FOD 7 reacties: één gecombineerde reactie van 3 milieuverenigingen, één reactie van een sectorale organisatie (landbouw), één reactie van een vakbond, één reactie van een preventiedienst in een ziekenhuis, één reactie van een particulier en twee reacties van bedrijven.

Na afloop van de raadpleging hebben we de opmerkingen en voorstellen bestudeerd. We hebben tekstuele verbeteringen aangebracht om het plan nauwkeuriger te maken. Inhoudelijke opmerkingen hebben we overgenomen voor zover we ze als relevant beschouwden. De belangrijkste opmerkingen gingen over:
•    het belang van informatieverstrekking, doeltreffende sensibilisatie en opleiding;  
•    het gebrek aan meetbare doelstellingen;  
•    het (schijnbare) gebrek aan overeenstemming met andere beleidsplannen voor de bescherming van de gezondheid en het milieu;
•    het belang van het overleg met de belanghebbende partijen;  
•    het gebrek aan duidelijkheid van sommige maatregelen.

Het plan werd aangepast op basis van de opmerkingen ontvangen tijdens de raadpleging en werd op 3 maart 2023 goedgekeurd door de Ministerraad.

De resultaten van de raadpleging en het definitieve plan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.