Ga na wat de impact is van brexit op uw bedrijf met de Brexit Impact Scan

De brexit heeft belangrijke gevolgen en kan ook uw bedrijf raken. Daarom neemt u best uw voorzorgen. De nieuwe website brexit.belgium.be van de FOD Economie helpt u dat allemaal in kaart te brengen.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie. Dat betekent dat het uit de interne markt en de douane-unie stapt. Door de brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU en gelden er andere handelsafspraken dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, procedures voor de in- en uitvoer van producten of kwaliteitseisen.

Het Verenigd Koninkrijk is de vierde handelspartner van België, na Duitsland, Frankrijk en Nederland. De automobielsector, de chemiesector, de vervaardiging van machines en apparaten en de voedingssector voeren het meest uit naar het Verenigd Koninkrijk.

Het is duidelijk: de brexit heeft een grote economische impact op ons land. Maar wat is de concrete impact voor uw bedrijf? Met behulp van de Brexit Impact Scan van de FOD Economie kunt u weten waar u moet bij stilstaan en wat u nu al kunt doen om uw bedrijf voor te bereiden op de brexit. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van de brexit op uw onderneming. De vragen gaan over invoer, uitvoer, intellectuele eigendom, gebruik van digitale diensten, vervoer en toeleveranciers.

U vindt de scan en een overzicht van alle beschikbare informatie op de website https://brexit.belgium.be.