Sport

Als u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, kan sport uw welzijn verhogen en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Wat ook uw leeftijd is, sportcentra zullen u met open armen ontvangen.

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Hun missie is zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Sport Vlaanderen heeft 14 sportcentra, verspreid over heel Vlaanderen, waar sportkampen georganiseerd worden, en waar u ook terecht kunt voor sportlessen, sportklassen, bedrijfssportdagen of voor het wekelijkse uurtje sport.

Samen met Moev organiseert Sport Vlaanderen tal van schoolsportevenementen: onder andere de Vlaamse Veldloopweek voor scholen, Sportsterrendagen, Sportmix …

De Vlaamse Trainersschool organiseert en erkent sportkaderopleidingen voor trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders.

Adeps

Het Adeps is de Franstalige administratie die belast is met sport. Het telt zestien sportcentra, verspreid over Wallonië en Brussel en heeft een wintersportcentrum in Frankrijk. Deze centra staan open voor scholen op bijvoorbeeld sportdagen of tijdens internaatverblijven. Tijdens de vakantie organiseert het Adeps meer dan 1 200 stages in meer dan 30 verschillende disciplines. U kunt een stage alleen volgen of met de hele familie. Ten slotte stellen de centra van het Adeps hun infrastructuur ter beschikking van de sportfederaties en -clubs.

Leitverband des Ostbelgischen Sports (LOS)

LOS is de Duitstalige administratie belast met sport. De Duitstalige Gemeenschap telt 230 sportclubs (waarvan 13 voor gehandicapten), 14 sportfederaties en 4 sportcentra van hoog niveau. Bovendien werd in 2002 een 'Sportrat' (raad voor sport) opgericht. Deze raad is het representatieve officiële orgaan van de Duitstalige sportwereld geworden.

Meer informatie over sport in de Duitstalige Gemeenschap.

Sportcheque

De sportcheque is een steun die wordt toegekend door de Franstalige gemeenschap om sport te promoten bij minder gegoede kinderen van 6 tot 18 jaar. De sportcheque kan worden gebruikt voor de:

  • aansluiting bij een sportclub
  • inschrijving voor een sportstage
  • aankoop van sportmateriaal

De plaatselijke autoriteiten bepalen het bedrag van de gesubsidieerde sportcheque.

Let wel op dat u de sportcheque niet verwart met de Cultuur- en sportcheque die een voordeel in natura is.

De schepen van sport in uw gemeente kan u meer informatie geven over de sportcheque. OCMW-begunstigden kunnen zich richten tot het OCMW van hun gemeente.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten