U bent hier

Sport

Als u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt , kan sport uw welzijn verhogen en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Wat ook uw leeftijd is, sportcentra zullen u met open armen ontvangen.

Bloso

Bloso is het Vlaamse agentschap dat belast is met sport. Bloso heeft 13 sportcentra, verspreid over heel Vlaanderen. Bloso organiseert sportkampen en tal van evenementen, zoals de seniorensportdagen, de ambtenarensportdag of de Survival Trophy. De opleiding tot monitor of trainer wordt georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool.

Een van de opdrachten van Bloso is het promoten van sport bij jongeren. Hiervoor kent Bloso subsidies toe aan de Stichting Vlaamse Schoolsport. Het agentschap verleent ook subsidies aan erkende sportfederaties en -clubs, en aan gemeenten of provincies voor de organisatie en promotie van sportactiviteiten.

Adeps

Het Adeps is de Franse administratie die belast is met sport. Het telt zestien sportcentra, verspreid over Wallonië en Brussel en heeft een wintersportcentrum in Frankrijk.
Deze centra staan open voor scholen op bijvoorbeeld sportdagen of tijdens internaatverblijven. Tijdens de vakantie organiseert het Adeps meer dan 1 200 stages in meer dan 30 verschillende disciplines. U kunt een stage alleen volgen of met de hele familie. Ten slotte stellen de centra van het Adeps hun infrastructuur ter beschikking van de sportfederaties en -clubs.

Sportdienst

De Sportdienst is de Duitstalige administratie belast met sport. Deze dienst beheert onder andere de interscholensport. De Duitstalige Gemeenschap telt 230 sportclubs (waarvan 13 voor gehandicapten), 14 sportfederaties en 4 sportcentra van hoog niveau. Bovendien werd in 2002 een 'Sportrat' (raad voor sport) opgericht. Deze raad is het representatieve officiële orgaan van de Duitstalige sportwereld geworden.

Meer informatie over sport in de Duitstalige Gemeenschap.

Sportcheque

De sportcheque is een steun die wordt toegekend door de Franstalige gemeenschap om sport te promoten bij minder gegoede kinderen van 6 tot 18 jaar. De sportcheque kan worden gebruikt voor de:

  • aansluiting bij een sportclub
  • inschrijving voor een sportstage
  • aankoop van sportmateriaal


De plaatselijke autoriteiten bepalen het bedrag van de gesubsidieerde sportcheque.

Let wel op dat u de sportcheque niet verwart met de Cultuur- en sportcheque die een voordeel in natura is.

De schepen van sport in uw gemeente kan u meer informatie geven over de sportcheque. OCMW-begunstigden kunnen zich richten tot het OCMW van hun gemeente.