Permanente vorming

Alfabetisering

In België heeft naar schatting een op de tien volwassenen problemen bij het lezen of schrijven. Dit noemt men ongeletterdheid of analfabetisme. Verschillende verenigingen die zich inzetten voor de alfabetisering organiseren aangepaste cursussen.

Sociale promotie

Heeft u al een diploma en wilt u zich bijscholen, maar kunt u door uw werkrooster nooit overdag lessen volgen? Wilt u uw loopbaan heroriënteren, of uit interesse nieuwe kennis verwerven? Het onderwijs voor sociale promotie organiseert heel wat opleidingen op secundair of hoger niveau, 's avonds of in het weekend, met een gespreid of verkort uurrooster.

Afstandsonderwijs

U wenst een opleiding te volgen zonder u te verplaatsen? Dat kan bij afstandsonderwijs.

Opleidingscheques

Als werkzoekende, zelfstandige of loontrekkende kunt u met opleidingscheques voor een bescheiden bedrag een talen- of computeropleiding volgen, of u vervolmaken in uw vakgebied.

Werkzoekenden

Als werkzoekende heeft u verschillende opleidingsmogelijkheden: u kunt een opleiding volgen die leidt tot een knelpuntberoep of een beroepsopleiding.

Loontrekkenden

Loontrekkenden die een opleiding volgen, hebben recht op educatief verlof.

Zelfstandigen

U bent zelfstandige of u wilt het worden? U leidt een bedrijf en bent op zoek naar opleidingen voor uw personeel of uzelf? Ontdek wat de mogelijkheden zijn in de rubriek zelfstandigen.

Universiteiten en hogescholen

Ook universiteiten en hogescholen organiseren in het kader van permanente vorming korte opleidingstrajecten met het oog op bij- en nascholing. Voor meer informatie over permanente vorming in het hoger onderwijs kunt u de universiteit of hogeschool van uw keuze contacteren.