Opleidingscheques

Opleidingscheques zijn een vorm van financiële steun die wordt toegekend door de gewesten. Ze kunnen gewoon worden besteld bij de VDAB, Actiris of Forem . De aankoopprijs van de cheques ligt altijd lager dan hun reële waarde.

In het Vlaams Gewest

De opleidings- en begeleidingscheques zijn er voor werknemers, ambtenaren of uitzendkrachten die werken in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daar ook gedomicilieerd zijn. U kunt de cheques gebruiken voor een opleiding of loopbaanbegeleiding bij een door de Vlaamse overheid erkend begeleidings- of opleidingscentrum. De opleidingen worden gegeven buiten de werkuren, tijdens het educatief verlof en het betaald educatief verlof.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De opleidingscheques zijn een stimulans om Brusselse werkzoekenden aan de slag te krijgen. Tijdens hun zoektocht naar werk geeft Actiris 'een tegoedbon' die een werkzoekende tijdens de eerste zes maanden van zijn nieuwe job kan inruilen voor een opleidingscheque. De opleidingscheque wordt voor de helft betaald door Actiris en voor de andere helft door de werkgever.

Meer informatie over opleidingscheques en de categorieën werkzoekenden die ervoor in aanmerking komen, vindt u op de site van Actiris.

Actiris biedt twee andere specifieke opleidingscheques:

De taalcheque

Deze cheque biedt elke werkzoekende, die gedomicilieerd is in Brussel of wiens toekomstige werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is, de kans om een taalopleiding te volgen. Deze opleiding wordt volledig gefinancierd door Actiris.

Meer informatie over de taalcheque vindt u op de site van Actiris.

De ICT-cheque (informatie- en communicatietechnologie)

Deze cheque wordt volledig door Actiris gefinancierd en geeft recht op lessen over informaticatoepassingen en internet. Deze steun richt zich tot werkzoekenden (met een 'tegoedbon') die een arbeidsovereenkomst hebben getekend of zelfstandige willen worden.

Meer informatie over de ICT-cheque vindt u op de site van Actiris.

In het Waals Gewest

De opleidingscheques zijn bedoeld voor werknemers en zelfstandigen in hoofdberoep (eveneens voor tijdelijke krachten en echtgenoot-helpers). U kunt de cheques bestellen bij uw werkgever. Deze moet zijn hoofdzetel in het Waals Gewest hebben. U moet de opleiding bij een door het Waals Gewest erkende opleidingsinstelling volgen.

Meer informatie over de opleidingscheques (fr)

Opleidingscheques om een bedrijf op te richten

Het Waals Gewest biedt ook opleidingscheques aan voor toekomstige zelfstandigen in de vorm van individuele opleidingen of opleidingen in kleine groepjes. Deze cheques kunt u ook gebruiken als betaalde arbeidsuren bij de uitwerking van uw project. Voor meer inlichtingen raadpleeg de site van Tewerkstelling en Beroepsopleiding in het Waals Gewest (fr).

In de Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap bestaan geen opleidingscheques maar loontrekkenden, zelfstandigen, werkgevers en werkzoekenden kunnen hulp krijgen bij een permanente opleiding dankzij het project B.R.A.W.O (Berufliche Aus- und Weiterbildungs-Offensive). Het gaat hierbij om financiële hulp voor de inschrijvingskosten, het vervoer, de kinderopvang, de aankoop van materieel...

Meer informatie over het project B.R.A.W.O.