Alfabetisering

In België ondervindt naar schatting één volwassene op tien moeilijkheden met lezen en schrijven. Dat heet ongeletterdheid of analfabetisme. Verschillende verenigingen organiseren bijschavingscursussen, ongeacht uw studieniveau of diploma. Zij kunnen attesten uitreiken na het volgen van opleidingen, helpen bij de voorbereiding van de examens voor het verwerven van het getuigschrift basisstudies (dat toegang geeft tot het secundair onderwijs) en de beroepsherinschakeling  bevorderen.

In de Vlaamse Gemeenschap is het Centrum voor Basiseducatie de bevoegde instelling inzake alfabetisering. In Brussel wordt het Centrum voor Basiseducatie vertegenwoordigd door de vereniging Brusseleer.

Lijst van 'centra voor basiseducatie' van de Vlaamse Gemeenschap

Meer informatie over geletterdheid vindt u op de website van het Vlaamse ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (VOCVO).

In de Franse Gemeenschap worden alfabetiseringscursussen ingericht door:

Raadpleeg de brochure 'Etat des lieux de l'alphabétisation en Communauté française Wallonie-Bruxelles' (online).