Studiekosten

Het verplicht onderwijs (lager en secundair onderwijs) is gratis, maar brengt vaak verschillende kosten mee voor de ouders. De gemeenschappen zorgen er echter voor dat deze kosten beperkt blijven. Meer informatie vindt u in de rubriek kostenbeheersing.

De toegang tot het hoger onderwijs gaat vaak gepaard met inschrijvingsgeld. De gemeenschappen hebben echter barema's vastgelegd, die niet mogen worden overschreden. Bovendien komen de minst begunstigde studenten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een studietoelage.