Studietoelagen

Een studietoelage, vaak ook 'studiebeurs' genoemd, is de steun die de gemeenschappen toekennen aan minder begunstigde leerlingen. Deze steun kan worden aangevraagd tijdens het middelbaar en het hoger onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs moet u aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • voltijds onderwijs volgen in een onderwijsinstelling
  • een regelmatige leerling zijn
  • geen academiejaar overdoen of geen schooljaar volgen dat overeenstemt met hetzelfde niveau of een niveau lager dan het afgemaakte voorgaande jaar (behalve in uitzonderlijke gevallen)
  • het toegestane maximale inkomen niet overschrijden
  •  …

In de Vlaamse Gemeenschap:

Meer informatie over studietoelagen en de toekenningsvoorwaarden in het secundair onderwijs. 

Studenten in het hoger onderwijs kunnen online een studietoelage aanvragen. Ook voor het hoger onderwijs gelden specifieke toekenningsvoorwaarden.

In de Franse Gemeenschap:

Informatie over de toekenningsvoorwaarden voor studietoelagen in het secundair en hoger onderwijs (fr)

In de Duitstalige Gemeenschap:

Informatie over studiebeurzen (de).

Behalve de gemeenschappen kunnen ook privéstichtingen financiële steun toekennen aan bepaalde beroepsgroepen of categorieën van minder begunstigde personen (wezen, slachtoffers van een ongeval …). Twijfel niet om hierover contact op te nemen met de sociale dienst of het secretariaat van uw universiteit of hogeschool.

Over enkele van deze beurzen vindt u informatie op de site van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten