Europese programma's

Erasmus+

Erasmus+ is het Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport dat loopt van 2021 tot 2027. Het omvat drie kernpunten:

  • individuele mobiliteit: individuen de kans geven hun kennis en vaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld door te studeren, stage te lopen of les te geven in het buitenland
  • strategische partnerschappen: stimuleren van samenwerkingen tussen verschillende instituties en de uitwisseling van ‘goede praktijken’
  • beleidsontwikkeling: ondersteuning voor beleidshervormingen en anticiperen op innovatieve beleidsmaatregelen voor het realiseren van de Europa 2027-doelstellingen. Ontmoetingen bewerkstelligen tussen jongeren en beleidsmakers

Het Erasmus+ programma wordt uitgevoerd door de Nationale Agentschappen. In België zijn die Agentschappen onderverdeeld per taalgemeenschap:

Vlaamse Gemeenschap

EPOS vzw is het Nationaal Agentschap van Vlaanderen dat instaat voor de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

Franse Gemeenschap

Het ‘Agence Francophone pour l’Education et la formation tout au long de la vie’ (fr) voert de Europese programma’s uit met betrekking tot onderwijs en opleiding. 

Het 'Bureau International Jeunesse’ (fr) spitst zich toe op het Europese jeugdbeleid en ondersteunt jongeren met projecten in het buitenland. 

Duitstalige Gemeenschap

Het Jugendbüro voert de Europese opleidingsprogramma’s uit in de Duitstalige Gemeenschap.

 


 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten