Sociale promotie

De opleidingen sociale promotie worden volgens twee systemen georganiseerd:

1. Het modulaire systeem (in de Franse Gemeenschap ook stelsel 1 genoemd)

Binnen dit systeem worden de cursussen georganiseerd in modules die vaker "opleidingseenheden" genoemd worden. Een afdeling bundelt meerdere opleidingseenheden.

De student kan in zekere zin zijn studietraject individualiseren: hij kan één of meerdere opleidingseenheden volgen die samen een afdeling vormen. De opleidingen in modules kunnen op verschillende momenten tijdens het jaar beginnen.

2. Het lineaire systeem (in de Franse Gemeenschap ook stelsel 2 genoemd)

In tegenstelling tot het modulaire systeem organiseert het lineaire systeem de afdelingen in schooljaren - van september tot juni - zoals in het onderwijs met voltijds leerplan.

In de Vlaamse Gemeenschap stelt sociale promotie geen cursussen van hoger niveau van het lange type voor. Toch is het mogelijk om opleidingen op hoog niveau te volgen via andere onderwijsprogramma's voor volwassenen (avondschool via hogescholen en universiteiten).

In de Franse Gemeenschap vervangt het modulaire systeem geleidelijk aan het lineaire systeem. In de toekomst wordt er dan ook geen enkele nieuwe studiecyclus van stelsel 2 meer ingericht.

Tweedekansonderwijs

De sociale promotie in de Franse Gemeenschap en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) in de Vlaamse Gemeenschap stellen cursussen voor die toelaten diploma's lager en middelbaar onderwijs te behalen. Er is een onderscheid tussen dit net en de middenjury.

Premies en vergoedingen

In de Vlaamse Gemeenschap krijgen de leerlingen die een diploma van secundair onderwijs behalen via tweedekansonderwijs hun inschrijvingsgeld terugbetaald via een premie van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. Voor verdere inlichtingen, wend u tot uw opleidingscentrum.

In de Franse Gemeenschap komen de werknemers (en in bepaalde gevallen de werkzoekenden) die een opleiding sociale promotie volgen en met succes een volledige lescyclus voltooien in aanmerking voor een vergoeding. Voor verdere informatie kan u terecht bij uw school voor sociale promotie, het Ministerie van de Franse Gemeenschap of de Secteur de la Formation professionnelle van de Franse Gemeenschapscommissie.

Meer informatie:

In de Vlaamse Gemeenschap: Verdere inlichtingen over volwassenenopleiding

In de Franse Gemeenschap: Gids van scholen voor sociale promotie (fr)
 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten