Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs laat u niet enkel toe te studeren vanop een andere plaats, maar ook op een ander tijdstip of aan een ander tempo. Op die manier kunnen verschillende klasgenoten in een open leercentrum een afzonderlijk traject doorlopen. Met afstandsonderwijs kunt u tegelijkertijd ook studeren in functie van uw tijdsbesteding (werk, studies … ).
Afstandsonderwijs is er ook voor kinderen die moeilijkheden ondervinden op school, die in het buitenland verblijven of die om gezondheidsredenen niet op regelmatige basis naar school kunnen gaan.

In de Vlaamse Gemeenschap

De VDABCVO’s (Centra voor Volwassenenonderwijs), Syntra Vlaanderen en Socius organiseren opleidingen op afstand.
Op Toll-net, een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in volwasseneneducatie, kunnen de leden ervaringen en kennis over e-leren en gecombineerd leren delen.

In Vlaanderen is ook universitair afstandsonderwijs mogelijk via de Open Universiteit.
Open Universiteit is oorspronkelijk een Nederlandse instelling maar door een samenwerkingsverband met de Vlaamse universiteiten wordt het aanbod van Open Universiteit ook aangeboden aan studenten in Vlaanderen.

Meer informatie over universitair afstandsonderwijs

In de Franse Gemeenschap

Afstandsonderwijs wordt aangeboden door de dienst Enseignement à Distance van de Franse Gemeenschap. De cursussen stomen kinderen of volwassenen klaar voor examens en certificaten gelijkwaardig met het niveau van het basis- of secundair onderwijs. Ook studenten die geen dergelijk certificaat beogen, mogen afstandsonderwijs volgen. Inschrijvingen zijn gedurende het hele jaar mogelijk.

Informatie over afstandsonderwijs in de Franse Gemeenschap (fr)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten