Knelpuntberoepen

Een groot aantal mensen is op zoek naar een baan. Toch hebben bepaalde ondernemingen het moeilijk om voor sommige functies geschikt personeel te vinden.

Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werkt regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij. Dat zijn beroepen waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Meer informatie over de knelpuntenberoepen in de verschillende gewesten:

 

Nieuwe studies voor een knelpuntberoep

Als u een nieuwe studie wilt aanvatten die u voorbereidt op een knelpuntberoep, kunt u worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die u als werkzoekende heeft. Terwijl u toch een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen. Dit onder bepaalde voorwaarden.

Lijsten met deze studies of meer informatie erover:

Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest (fr)