U bent hier

Knelpuntberoepen

Een groot aantal mensen is op zoek naar een baan. Vreemd genoeg hebben bepaalde ondernemingen het moeilijk om voor sommige functies geschikt personeel te vinden.

Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werkt regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij. Dat zijn beroepen waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Meer informatie over de knelpuntenberoepen in de verschillende gewesten:

 

Nieuwe studies voor een knelpuntberoep

Als u een nieuwe studie wilt aanvatten die u voorbereidt op een knelpuntberoep, kunt u worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die u als werkzoekende heeft. Terwijl u toch een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen. Zo heeft u tijdens de duur van uw opleiding de volgende rechten:

  • U kunt een werkaanbieding weigeren.
  • U moet zich niet beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt.
  • U moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.

Om deze vrijstelling te kunnen genieten, moet u de volgende drie voorwaarden vervullen: 

  • Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zijn.
  • Uw studies of leertijd ten minste twee jaar geleden hebben beëindigd.
  • Geen diploma hoger onderwijs hebben.

Meer info in het infoblad van de RVA "U wenst studies met een volledig leerplan te hervatten?"