Knelpuntberoepen

Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werkt regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij. Dat zijn beroepen waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Als u een nieuwe studie wilt aanvatten die u voorbereidt op een knelpuntberoep, kunt u worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die u als werkzoekende heeft. Terwijl u toch een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen. Dit onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie over de knelpuntenberoepen in de verschillende gewesten: