Eerste job

Om u bekend te maken als werkzoekende en om een werkloosheidsuitkering aan te vragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij uw gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als u uw kansen op werk wil verhogen, dan kunt u zich natuurlijk ook nog inschrijven in andere gewesten.

Jonge werkzoekenden kunnen van bepaalde maatregelen genieten om makkelijker werk te vinden. De 'startbaanovereenkomst' is hier een voorbeeld van.

Meer info over de startbaanovereenkomst vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Misschien overweegt u om als zelfstandige aan de slag te gaan? Dan helpt de pagina Zelfstandigen van de rubriek Economie u op weg.