Arbeidsmarkt

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid

Volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) kampt de Belgische arbeidsmarkt met structurele problemen.

Volgens de HRW is deze situatie te wijten aan de slechte situatie bij enkele risicogroepen: vrouwen, jongeren, ouderen, personen van buitenlandse herkomst en gehandicapten.

Het federale werkgelegenheidsbeleid probeert daarom de werkgelegenheid in deze doelgroepen te verbeteren. Het is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die, in nauw overleg met de sociale partners, het federale werkgelegenheidsbeleid in de praktijk brengt.

Ook de gewesten en gemeenschappen nemen een flink aantal maatregelen om tewerkstelling en vorming te ondersteunen.

Situatie en prognoses

Bij STATBEL vindt u alle gegevens over de Belgische arbeidsmarkt. Gedetailleerde prognoses over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt op middellange en lange termijn vindt u op de site van het Federaal Planbureau.

De toestand op de arbeidsmarkt kan ook verschillen per gewest.

Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling bieden heel wat cijfers en analyses die de typisch gewestelijke kenmerken van de arbeidsmarkt in kaart brengen: