Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid

Het is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die, in nauw overleg met de sociale partners, het federale werkgelegenheidsbeleid in de praktijk brengt. Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de Gewesten echter bevoegd voor werkgelegenheidsmaatregelen voor specifieke doelgroepen. Zij nemen, samen met de gemeenschappen, een flink aantal maatregelen om tewerkstelling en vorming te ondersteunen.

Situatie en prognoses

Bij STATBEL vindt u alle gegevens over de Belgische arbeidsmarkt. Gedetailleerde prognoses over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt op middellange en lange termijn vindt u op de site van het Federaal Planbureau.

De toestand op de arbeidsmarkt kan ook verschillen per gewest.

Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling bieden heel wat cijfers en analyses die de typisch gewestelijke kenmerken van de arbeidsmarkt in kaart brengen: