Werkloosheid

De werkloosheidsverzekering is een onderdeel van de sociale zekerheid. Ze voorziet vooral in uitkeringen die verloren beroepsinkomsten moeten vervangen. Verschillende partijen spelen een rol op het gebied van werkloosheid.

Organisatie


De organisatie en het beheer van de werkloosheidsverzekering zijn de verantwoordelijkheid van een federale openbare instelling: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Uitbetaling van de uitkeringen

De uitbetaling van de uitkeringen en de verwerking van de individuele dossiers gebeurt ofwel door een openbare instelling, de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), ofwel door een erkende vakbond:

Arbeidsbemiddeling

De arbeidsbemiddeling voor werklozen wordt georganiseerd door openbare gewestelijke diensten:

Meer informatie over de verdeling van bevoegdheden inzake werkloosheid vindt u op de site van de RVA.