Eigen zaak oprichten

Maatregelen om banen te creëren

De overheid heeft heel wat maatregelen genomen om banen te creëren.

Zelfstandige worden

Werklozen die een opleiding volgen die voorbereidt op een zelfstandige activiteit kunnen vrijgesteld worden van sommige verplichtingen die eigen zijn aan hun statuut van werkloze. Ze behouden daarbij hun recht op een uitkering.

Zo heeft een toekomstige zelfstandige tijdens de duur van de opleiding de volgende rechten:

  • Hij mag passend werk weigeren.
  • Hij hoeft zich niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.
  • Hij hoeft geen werk te zoeken en hoeft niet ingeschreven te zijn als werkzoekende.

Financiële voordelen die worden toegekend tijdens middenstandsopleidingen worden niet als loon beschouwd. Daardoor kunnen ze worden gecombineerd met werkloosheidsuitkeringen.

Werkzoekenden die een activiteit als zelfstandige willen uitbouwen, kunnen een lening krijgen.

 Voor nieuwe kredietaanvragen, bij de Gewesten:

U vindt meer informatie over zelfstandigen en het recht op werkloosheidsuitkeringen in de rubriek Tewerkstelling op de website van de RVA.