Outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die ontslagen werknemers van ouder dan 45 moeten helpen om zelf zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden.

Meer informatie over outplacement is te vinden op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.