Werken bij de overheid

Als u zich ten dienste wilt stellen van de samenleving, dan is een openbare functie misschien iets voor u. De overheid is een aantrekkelijke werkgever omdat zij:

  • toegankelijk is voor mensen met allerlei opleidingen en studieniveaus
  • erg uiteenlopende functies biedt, in allerlei verschillende gebieden
  • echte kansen biedt om een loopbaan uit te bouwen

De overheidssector omvat:

  • de federale overheidsdiensten
  • de diensten van gewesten en gemeenschappen
  • de provinciale en gemeentelijke diensten (inclusief het OCMW)
  • speciale diensten zoals het leger, het Rekenhof, de rechterlijke macht, …

Meer informatie vindt u op de site van Werkenvoor.be

Meer informatie op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning