Werken bij de overheid

Een job bij de (federale) overheid?

Werkenvoor.be is het grootste jobplatform voor overheidsjobs en het centrale jobkanaal van de federale overheid. Je vindt er een brede waaier aan jobaanbiedingen in de publieke sector in diverse domeinen.

Werkenvoor.be publiceert jobs en organiseert selecties voor de federale overheid, maar je vindt er ook vacatures bij de Gewesten, Gemeenschappen en plaatselijke besturen.

Ontdek het jobaanbod

Ontdek de verschillende jobdomeinen

Ontdek de verschillende werkgevers

 

Een job bij de gewestelijke overheden?

Jobs bij de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid vind je terug op de website van de Vlaamse overheid

Het jobaanbod van het Waals Gewest is terug te vinden op de portaalsite van het Waals Gewest

Jobs bij de Brusselse overheid verschijnen op talent.brussels

 

Andere jobsites

Jobs bij Defensie – mil.be

Jobs bij de Franse gemeenschap - recrutement.cfwb.be

IT-jobs - egovselect.be

Vacatures bij de Duitstalige agentschappen en instellingen - ostbelgienlive.be

 

Solliciteren bij de Europese instellingen

Alle informatie over carrièremogelijkheden bij de Europese Unie vindt u op de site van de European Personnel Selection Office (EPSO).

Ruimer zoeken

Het is verstandig om ook informatie in te winnen bij de gewestelijke werkgelegenheidsdiensten. In Vlaanderen is dat de VDAB of Poolstok, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Actiris, in Wallonië Forem en in de Duitstalige Gemeenschap het Arbeitsamt.

Deze diensten kunnen u helpen om een baan te vinden, niet alleen bij de overheid maar ook in de privésector.