Diversiteit en gelijkheid van kansen in het beroepsleven

Bepaalde wetten proberen elke vorm van discriminatie te vermijden. 

Meer info over diversiteit en gelijkheid van kansen op de website van Unia, het  het Interfederaal Gelijkekansencentrum