Uitzendarbeid

Werken via een uitzendkantoor

In België zijn er enkele tientallen bedrijven die uitzendarbeid organiseren. Uitzendkantoren bieden allerlei banen aan, in de meest uiteenlopende sectoren. Een groeiende groep werknemers vindt via uitzendarbeid zijn weg naar de arbeidsmarkt.

Uitzendkantoren moeten door de overheid worden erkend. De erkenningsvoorwaarden en -procedure behoren tot de bevoegdheid van de gewesten.

Uitzendarbeid

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijk werk. Bij uitzendarbeid werkt een werknemer (uitzendkracht) in dienst van een werkgever (het erkende uitzendkantoor) bij een derde (de klant-gebruiker).

Een uitzendkracht heeft een arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor. Hij heeft dezelfde rechten als andere werknemers, bijvoorbeeld inzake loon, arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming (pensioen, vakantie, ziekteverzekering, ...).

Voordelen

Uitzendarbeid helpt bedrijven om snel te reageren op een tijdelijk gebrek aan mankracht. Voor veel werknemers is het een geschikte manier om (opnieuw) vertrouwd te raken met de arbeidsmarkt.

Meer informatie over uitzendarbeid is te vinden op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.