Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

LogoU hebt een vraag of een probleem in verband met rechten, regels, verplichtingen of procedures die in de Europese of Belgische wetgeving vastgelegd zijn? Wij kunnen u helpen op deze zes domeinen: 

U wordt geholpen in het Nederlands, Frans of Engels. Doorgaans ontvangt u binnen 15 werkdagen een antwoord op uw vraag.

 

Beroepskwalificaties

Bij het Belgisch assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties, beter bekend onder de naam Be-Assist, kunt u terecht voor:

 •  informatie over gereglementeerde beroepen en hun specifieke toegangsvoorwaarden in België;
 • informatie over de stappen die u moet ondernemen om in België toegang te krijgen tot een gereglementeerd beroep op basis van beroepskwalificaties die u in een andere lidstaat heeft verworven;
 • de nodige begeleiding of ondersteuning indien u problemen zou ondervinden in de loop van het erkenningsproces.

Voor meer gedetailleerde informatie over een specifiek beroep of voor de erkenningsprocedure zelf verwijst Be-Assist de aanvrager door naar de bevoegde instanties voor het betreffende beroep.

Voor de volledigheid, Be-Assist kan zelf geen enkel document afleveren dat de erkenning van beroepskwalificaties bewijst. Be-Assist neemt dus zelf geen enkele beslissing. Dit valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de voormelde bevoegde autoriteiten.
 

Meer info over beroepskwalificaties     Stel een vraag over beroepskwalificaties

Heeft u een vraag over de aflevering van gelijkwaardigheidsbeslissingen inzake diploma’s?
Indien u de gelijkwaardigheid wil bekomen van een diploma (afgeleverd buiten de Europese Economische Ruimte om toegang te krijgen tot een in België gereglementeerd beroep), dan moet u contact opnemen met de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap.

Heeft u een vraag over informatie over de opleidingen en het onderwijs in België?
De informatie over het opleidingsaanbod in België is beschikbaar bij de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.
 

Productspecificaties

Productcontactpunt (PCP)

Bij het Productcontactpunt (PCP) kunt u terecht voor:

 • verwijzing naar Europese en Belgische regelgevingen met betrekking tot de verkoop van uw product;
 • informatie over de vraag of volgens de Belgische wetgeving een voorafgaande machtiging vereist is voor deze goederen of dit type goederen

Meer info over het Productcontactpunt Stel een vraag over productspecificaties

 

Bouwproductcontactpunt (BPCP)

Bij het Bouwproductcontactpunt (BPCP) kunt u terecht voor:

 • informatie omtrent de Belgische bepalingen voor uw bouwproduct, zoals opgenomen in een geharmoniseerde technische specificatie. Het gaat om de prestaties die moeten worden aangegeven in het kader van de essentiële kenmerken die bedoeld zijn om te voldoen aan de fundamentele eisen voor bouwwerken

Meer info over het BouwproductcontactpuntStel een vraag over productspecificaties

Ondernemen

Een Ondernemingsloket kan u helpen met:

 • het onderzoeken van zakelijke opportuniteiten of de uitbreiding van diensten naar België;
 • de oprichting van een nieuw bedrijf in België;
 • regels en formaliteiten die van toepassing zijn in België;
 • het doorlopen van administratieve procedures in België.

Meer info over de ondernemingsloketten Stel een vraag over ondernemerschap

Grensoverschrijdende arbeid

Het EURES-netwerk is een Europees netwerk van arbeidsbureaus. U kunt bij EURES terecht voor*:

 • informatie over arbeidsmogelijkheden en leef- en werkomstandigheden in België (bv.: Ik ben een boekhouder uit een andere EU-lidstaat. Zijn er vacatures voor mijn beroep in België?);
 • ondersteuning bij grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en rekrutering (bv.: Onze organisatie wil mensen rekruteren in België. Hoe kunnen we ondersteuning krijgen om onze vacatures onder de aandacht te brengen?).

Meer info over het EURES-netwerk Stel een vraag over grensoverschrijdende arbeid

*Vragen in verband met grensoverschrijdende arbeid in de Duitstalige Gemeenschap kunnen in het Duits beantwoord worden.

  Grensoverschrijdende gezondheidszorg

  EU-burgers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op gezondheidszorg in elk EU-land en op de terugbetaling van de kosten daarvan.
  U kunt bij het Nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg terecht voor:
  •    informatie over het Belgische en Europese gezondheidszorgsysteem;
  •    informatie over geplande en niet-geplande zorg in België en het buitenland ((bv.: Hoe krijg ik als EU-burger een behandeling in een andere EU-lidstaat?).
   

  Meer info over het contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorgStel een vraag over grensoverschrijdende gezondheidszorg 

  Heeft u een vraag over nationale gezondheidszorg?
  U vindt meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV.

  Online-consumentengeschillen

  Het contactpunt voor online-consumentengeschillen (ODR-platform) verleent informatie en ondersteuning bij onlinegeschillen tussen consumenten en handelaars in Europa. U kunt bij het platform terecht voor: 

  • toelichting bij het gebruik van het ODR-platform voor consumenten, handelaars en instanties voor alternatieve geschillenbeslechting;
  • hulp bij het indienen van een aanvraag voor een rechtstreeks gesprek met een handelaar die in de EU gevestigd is, of een klacht bij een erkend geschillenbeslechtingsorgaan dat een oplossing kan bieden of een beslissing kan nemen zonder de tussenkomst van een rechtbank;
  • informatie over consumentenrechten in Europa.

  Meer info over het ODR-PLATFORM Stel een vraag over online-consumentengeschillen

  Andere vragen

  Hebt u een vraag of een probleem in verband met een ander domein, klik op een van onderstaande links om de bevoegde diensten van de Belgische federale en regionale overheden te vinden en contacteren:

  De Belgische Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing werden opgericht in het kader van de Single Digital Gateway-verordening (2018/1724).

  Wenst u meer info, raadpleeg dan de website Your Europe.

  Om feedback te geven op deze centrale webpagina, klik op deze link.