U bent hier

Het Belgisch paspoort

Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de identiteitskaart (eID, Kids-ID) niet volstaat. Dat geldt voor de meeste landen buiten de Europese Unie.

Sommige staten eisen ook dat het paspoort een beperkte geldigheidsduur zou hebben vanaf de datum waarop u het land betreedt of verlaat.

Om het moment van aanvraag van een paspoort te plannen, moet u meer bepaald rekening houden met de eventuele visums die u, vóór het vertrek, op vertoon van het paspoort moet bekomen.

De normale uitreikingstermijn van het paspoort kan, in dringende gevallen en mits betaling van een meerprijs, worden ingekort.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kan om dringende humanitaire redenen een voorlopig paspoort met beperkte geldigheidsduur uitreiken.

Bent u Belg dan kunt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken nagaan welke documenten u nodig hebt volgens bestemming, leeftijdscategorie en duur en doel van uw reis.