Organisatie

Sinds 1 april 2014 telt België 12 gerechtelijke arrondissementen, voordien waren er dat 27. Het gaat hier om een concretisering van de hervorming van justitie. Er zijn bovendien 187 gerechtelijke kantons, die elk over een vredegerecht beschikken.

De rechtscolleges vormen een piramide die volgende instanties omvat: 

  • Vredegerechten
  • Politierechtbanken
  • Rechtbanken van eerste aanleg
  • Arbeidsrechtbanken
  • Rechtbanken van koophandel
  • Hof van beroep
  • Arbeidshof
  • Hof van assisen
  • Hof van Cassatie

Informatie over de verschillende rechtbanken en hoven vindt u op de website www.rechtbanken-tribunaux.be

Justitehuizen houden zich bezig met verschillende activiteiten: sociale studie, slachtofferonthaal, bemiddeling in strafzaken, begeleiding van daders van misdrijven bij uitvoering van de straf of van de maatregel waartoe de rechter heeft beslist, ... De justitiehuizen zijn geregionaliseerd: